Nieuws


Dinsdag 29 mei 2018

Openbare vergadering.
Op dinsdag 29 mei 2018 om 20.00 uur is er een openbare vergadering van de Stadsraad Monnickendam (SRM) in het Mirror Paviljoen. De SRM behartigt gemeenschappelijke belangen van inwoners van Monnickendam en heeft periodiek overleg met de gemeente. Wij zouden het erg betrokken én fijn vinden, als u de 29-ste aanwezig bent.
Contact:
Heeft u zaken, die u bespreken wilt of niet aanstaan? Breng ze in! De SRM zal deze punten inventariseren en indien gewenst bespreekbaar maken met de gemeente. U kunt ons bereiken via Facebook en per mail naar info@stadsraadmonnickendam.nl
Ook kort inspreken is mogelijk, als u dit meldt voor de vergadering!

Dinsdag 29 mei 2018
Op dinsdag 29 mei 2018 vergadert de Stadsraad Monnickendam om 20:00 uur. De locatie wordt later bekend gemaakt.
Iedereen is van harte welkom! De Stadsraad houdt zich onder andere bezig met de volgende onderwerpen:
De jaarlijkse schouw
Verkeerscirculatieplan binnenstad Monnickendam
Ontwikkelingen Galgeriet
Voorgestelde brug t’Prooyen Galgeriet
Evaluatie door de gemeente m.b.t. ophaalfrequentie restafval Kademuur aan de haven in Monnickendam
Verbouwing De Bolder
Herinrichting sportcomplex Monnickendam

Donderdag 23 november 2017
Openbare vergadering
Op 23 november heeft er een Openbare vergadering plaats gevonden van de Stadsraad Monnickendam in De Bolder. Deze bijeenkomst is goed bezocht. Wij zijn daar erg tevreden over. Ook de onderwerpen waar wij ons mee bezig houden, zijn inhoudelijk en kritisch besproken. Duidelijk is geworden dat de inwoners van Monnickendam positief meedenken over de ontwikkelingen in de stad. Voor degenen die niet geweest zijn, vindt u bijgaand de presentatie die gehouden is door de voorzitter. Wij kijken uit naar de volgende meeting! Deze staat gepland op 29 mei 2018.

Donderdag 23 november 2017
Op donderdag 23 november vergadert de Stadsraad Monnickendam in De Bolder om 20:00 uur.
Iedereen is van harte welkom!
De Stadsraad houdt zich bezig met onder meer de dossiers:
De jaarlijkse schouw
kademuur haven
verkeerscirculatieplan
Galgeriet
frequentie huisvuil ophalen
verbouwing Bolder
onkruid in de stad
busverbinding met Monnickendam na ingebruikname Noord-Zuidlijn.

Woensdag 23 augustus 2017
Op 7 september komt de gemeenteraad bijeen om te discussiëren over het verlenen van een tijdelijke vergunning om het Galgeriet te gaan revitaliseren.
Op 11 juli konden de Monnickendammers hun mening geven over diverse mogelijkheden, zie voor de resultaten hieronder.

Als u de enquête nog niet heeft ingevuld vragen we nu om zoveel als mogelijk hem alsnog in te vullen, zodat de politiek een goed beeld krijgt van wat de bevolking het liefst heeft.
Het is van groot belang dat je een voorkeur laten weten, later mopperen over genomen beslissingen heeft geen zin!

Deel en like de Stadsraad Monnickendam op Facebook, die voor de belangen van alle Monnickendammers opkomt!
Laat je stem horen en zo krijgen we daar aardig inzicht in.
Meerdere keuzes zijn mogelijk.

Geef hier uw mening:

Dinsdag 25 juli 2017
In het najaar vindt de jaarlijkse ‘schouw’ plaats, waarbij vertegenwoordigers van de gemeente Waterland én bestuur van de Stadsraad Monnickendam, verbeterpunten ten aanzien van leefbaarheid en veiligheid, persoonlijk (op de fiets) gaan beoordelen.
Zijn er in je wijk zaken te melden die aandacht of actie behoeven, mail dit dan aan de vertegenwoordiger van je wijk.
Het bestuur van de SRM zal betreffende punten zoveel als mogelijk meenemen.

 • Binnenstad:                   binnenstad@stadsraadmonnickendam.nl
 • Oranjewijk:                    oranjewijk@stadsraadmonnickendam.nl
 • Ringshemmen:               ringshemmen@stadsraadmonnickendam.nl
 • Markgouw:                    markgouw@stadsraadmonnickendam.nl
 • ’t Spil/Ooster EE:            spiloosteree@stadsraadmonnickendam.nl
 • Binnen-/Buitengouw:      binnenbuitengouw@stadsraadmonnickendam.nl 

Hier staat de link met de punten die tijdens de schouw 2016 zijn geconstateerd.
In het najaar zal er ook een vergadering worden gepland op een nader te bepalen locatie, waarbij bestuur en wijkvertegenwoordigers aanwezig zullen zijn.

Exacte datum en locatie zal nader bekend worden gemaakt.

Dinsdag 11 juli 2017
Galgeriet revitalisering
Het bedrijventerrein Galgeriet ligt buitendijks op een unieke locatie, tegen de historische kern en het havengebied van Monnickendam aan. De bebouwing en inrichting zijn inmiddels verouderd en voldoen niet meer aan de eisen van deze tijd. Er wordt naar gestreefd een hoogwaardig plan te realiseren met daarin huur- en koopwoningen en commerciële voorzieningen.
Met name goedkope woningen zullen daarbij ook aandacht krijgen om aan de vraag vanuit de eigen gemeente te kunnen voldoen.
Met als basis het strategisch advies van de Taskforce Ruimtewinst van de provincie, op verzoek van de gemeente opgesteld, wordt met partijen de komende tijd verder gewerkt om het gebied Galgeriet verder vorm te geven tot aantrekkelijk gebied, met zowel woningen als bedrijven.
Prioriteit ligt op het aantrekkelijker maken van het gebied en de directe omgeving, waarin vooral wordt voorzien in de behoefte voor woningbouw, zowel in huur als koop.

Waar gaat de voorkeur van de Monnickendammer naar uit?
Laat je stem horen en zo krijgen we daar aardig inzicht in.
Meerdere keuzes zijn mogelijk.

Geef hier uw mening:

Maandag 17 april 2017
Het nieuwe bestuur van de Stadsraad Monnickendam heeft Monnickendam verdeeld in 6 wijken. Iedere wijk heeft een vertegenwoordiger die opmerkingen, klachten of wetenswaardigheden in betreffende wijk oppakt.
Klik hier om naar de wijkverdeling te gaan.
De emailadressen zijn:

 • Binnenstad:                   binnenstad@stadsraadmonnickendam.nl
 • Oranjewijk:                    oranjewijk@stadsraadmonnickendam.nl
 • Ringshemmen:               ringshemmen@stadsraadmonnickendam.nl
 • Markgouw:                    markgouw@stadsraadmonnickendam.nl
 • ’t Spil/Ooster EE:            spiloosteree@stadsraadmonnickendam.nl
 • Binnen-/Buitengouw:      binnenbuitengouw@stadsraadmonnickendam.nl

Donderdag 2 maart 2017
De eerste vergadering waarbij de Stadsraad kennismaakt met de nieuwe voorzitters: Peter Rijkenberg, (voorzitter@stadsraadmonnickendam.nl) en Dick Meijer, vicevoorzitter. Greta Out wordt onze secretaris (secretariaat@stadsraadmonnickendam.nl)

Eén van de eerste speerpunten is het benaderen
van nieuwe leden voor de Stadsraad.
We zoeken versterking voor de wijken:
– Oranjewijk,
– Markgouw,
– Ringshemmen,
– ’t Spil en Ooster Ee,
– Binnen- en Buitengouw.

Neem contact op met de voorzitter!!

 

 

Zaterdag 14 januari 2017
Tijdelijk voorzitter Robert van Duuren zoekt nieuwe leden voor de Stadsraad Monnickendam,
met name uit alle wijken en niet alleen uit het centrum van Monnickendam!
De Stadsraad is er immers voor heel Monnickendam en al haar inwoners.
U kunt zich aanmelden via info@stadsraadmonnickendam.nl

Woensdag 11 januari
“Jongvolwassen van 18-30 jaar in Monnickendam”, poster_monnickendam_1feb
dat ben jij dus als je jong bent wat wilt terwijl er in Monnickendam niets te beleven is. Grijp je kans op
1 februari in de Bolder en vertel de Gemeente wat je wilt!!!!

klik op de poster voor een groter beeld.

 

 

 

Dinsdag 10 januari 2017
De Stichting Stadsraad Monnickendam zal voorafgaand aan de Stadsraadsvergadering van 25 januari 2017 van 19.45 tot 20.00 uur rekening en verantwoording afleggen over haar gevoerd beleid van 2016, de jaarrekening goedkeuren en het oude bestuur dechargeren. Iedereen is welkom. De concept jaarrekening staat hier. De Stichting dankt de aftredende bestuursleden Paul Mantje (penningmeester) en Fred Holthuis (voorzitter) voor hun inzet sinds de oprichting in 2010. Tevens verwelkomt zij bij het bestuur van de stichting Robert van Duuren als voorzitter, Arthur Hulsenbos als secretaris en Jans Berger als lid.

Maandag 8 januari 2017
De Stadsraad vergadert op woensdag 25 januari in het Weeshuis te Monnickendam. Aanvang 20.00 uur. De Stadsraad houdt in 2017 voorafgaand aan de vergadering geen inloopspreekuur meer. Wij denken de burgers op een andere manier beter van dienst te kunnen zijn. E-mail met (info@StadsraadMonnickendam.nl) of bel met de
voorzitter (06 – 53 29 53 70) of secretaris (06-55 38 40 41) voor een persoonlijk gesprek.

Zondag 1 januari 2017
“De Stadsraad wenst iedereen een voorspoedig en gezond 2017 toe. De Stadsraad zal in 2017 met een nieuw bestuur beginnen. Hierbij danken wij alle stadsraadsleden die zich hebben ingezet voor de burgers van Monnickendam. We zijn blij met de nieuwe secretaris van de stadsraad Daan Hamburger. Vanuit de Stichting Stadsraad Monnickendam ben ik voorlopig, totdat er een nieuw voltallig bestuur voor de Stadsraad is aangetreden, technisch voorzitter van de Stadsraad en zal voor iedereen klaarstaan om voor de Stadsraad een toekomstvisie te bieden. De Stichting Stadsraad zal daarvoor haar statuten, huishoudelijk reglement en structuur aanpassen aan de wensen van de monnickendammer in 2017.”
Robert van Duuren voorzitter

Zaterdag 24 december 2016

nieuwjaarswens-2017

De Stadsraad wenst u een vrolijke kerst
en een voorspoedige jaarwisseling.

 

 

 

 

Donderdag 15 december 2016
Aan wie het wil weten,
Op 15 december 2016 is er een Gemeenteraadsvergadering die vermoedelijk om half acht begint. Eén van de onderwerpen zal zijn de bespreking van de verkeerssituatie en het parkeren in de binnenstad van Monnickendam. De Stadsraad Monnickendam heeft dit onderwerp (weer eens) aangekaart bij de gemeente. Het college van B&W heeft een brief gestuurd naar de gemeenteraad. Zie notitie en brief.

de discussie kan beginnen!!!


Maandag 21 november 2016
Let op !bus-cs-foto-ella-tilgenkamp
Binnenkort zult u niet meer zonder overstappen naar Amsterdam CS kunnen reizen.
Voor meer informatie
zie de website van de Gemeente Waterland
(Raadsvergadering 17-11-2016 punt 020     https://www.waterland.nl/bestuur-en-organisatie/gemeenteraad/raadsvergaderingen/bladeren/ris/agendapunt/index/vergadering/17-11-2016/ )
en de lokale pers.
De gemeenten Edam/Volendam, Purmerend en Waterland behartigen uw belangen.
Blijf de ontwikkelingen volgen!

Woensdag 12 oktober 2016
Openbare stadsraadsvergadering
van 20.00 – 22.15 uur in het Weeshuis, Weezenland 16 te Monnickendam. Op de agenda staat de jaarlijkse schouw. Voor de stukken zie hier.

Dinsdag 27 september 2016
Problematiek over het verkeer in de binnenstad van Monnickendam wordt aangekaart bij de Gemeente Waterland. Lees meer .

Woensdag 22 juni 2016
Openbare stadsraadsvergadering
van 20.00 – 22.15 uur in het Weeshuis, Weezenland 16 te Monnickendam.
Behandeling van onder meer het thema Verkeer & Veiligheid
Voor de agenda zie hier.

Woensdag 18 mei 2016
Openbare stadsraadsvergadering
van 20.00 – 22.15 uur in het Weeshuis, Weezenland 16 te Monnickendam.
Behandeling van onder meer plan van aanpak.
Voor de agenda zie hier.

Woensdag 13 april 2016
Openbare stadsraadsvergadering
van 20.00 – 22.15 uur in het Weeshuis, Weezenland 16 te Monnickendam.
Het Visiedocument “Monnickendam maakbaar”  is vastgesteld. En nu verder naar een plan van aanpak…    Voor de agenda zie hier.

Donderdag 10 maart 2016

Het voorjaar is weer in aantocht!  160309-jeu-de-boules

De medewerkers van De Baanstee worden bedankt voor het volledig renoveren van de jeu de boulesbaan van Monnickendam aan de Julianalaan. Ze zijn er trots op en hopen dat er veel gebruik van gemaakt zal worden.

Doe je best!


Woensdag 16 maart 2016
Openbare stadsraadsvergadering
van 20.00 – 22.15 uur in het Weeshuis, Weezenland 16 te Monnickendam.
Behandeling van het Plan van Aanpak en definitieve vaststelling


Woensdag 17 februari 2016
Openbare stadsraadsvergadering
van 20.00 – 22.15 uur in het Weeshuis, Weezenland 16 te Monnickendam.

De Stadsraad Monnickendam wil jullie graag uitnodigen voor onze bijzondere vergadering op woensdag 17 februari 2016. De hele vergadering zal in het teken staan van de ontwikkeling van ons visiedocument Monnickendam. In navolging van de Eilandraad Marken zijn wij druk bezig geweest met het ontwikkelen van een visiedocument. Dit is de eerste stap om uiteindelijk tot een Plan van Aanpak te komen. Een document waar we actief mee aan de slag gaan! Onze Stadsraadsvergadering van woensdag 17 februari willen wij graag gebruiken om samen met jullie tot een doorontwikkeling te komen van dit visiedocument. Wij willen jullie graag uitnodigen om met ons mee te denken, zodat we een zo goed mogelijk beeld kunnen presenteren van een toekomstvisie van, voor en door Monnickendammers aan de gemeente Waterland.


Woensdag 13 januari 2016

Openbare Stadsraadvergadering.
Waar? Van 19:30 tot 20:00 uur in Het Weeshuis, Weezenland 16 te Monnickendam.
Tijdens deze vergadering staan onder meer de volgende onderwerpen op de agenda:
Installatie van een aspirant-lid
– Voortgang visiedocument
– buurt-WhatsApp tbv meer veiligheid op straat?

De Stadsraad wenst
alle inwoners van Monnickendam
Prettige Kerstdagen en een
Prachtig 2016 toe!

Dinsdag 22 december 2015
Tijdens de vergadering van 9 december is besloten voortaan de notulen op de site te zetten. Zie vergaderingen  voor december 2015.

Enquête openingsstelling terrassen
NHD terrasuitbreidingDe gemeente Waterland roept haar inwoners op door middel van een enquête hun  mening te geven over het terrasbeleid in de gemeente Waterland.

 

Dit is een mooie gelegenheid om je mening te geven!

Klik op het bijgaande krantenartikel uit het Noord Hollands Dagblad

of ga rechtstreeks naar de enquête

Woensdag 9 december 2015
Openbare Stadsraadvergadering.
Waar? Van 19:30 tot 20:00 uur in Het Weeshuis, Weezenland 16 te Monnickendam.
Tijdens deze vergadering staan onder meer de volgende onderwerpen op de agenda
– Installatie van twee aspirantleden
– Terugkoppeling van:
– gezamenlijk Kernradenoverleg,
– presentatie plan onderdoorgang Broek in Waterland,
– brainstormsessie aangaande autoverkeer binnenstad Monnickendam
– Woonvisie.

Woensdag 11 november 2015
Openbare Stadsraadvergadering.
Waar? Van 19:30 tot 20:00 uur in Het Weeshuis, Weezenland 16 te Monnickendam.
Tijdens deze vergadering staan onder meer de volgende onderwerpen op de agenda
– Ontwikkelingen Galgeriet

– Terrasbeleid gemeente Waterland;

Donderdag 15 oktober 2015
Van onze kernraadcollega’s uit Broek in Waterland zien we de volgende actie die we graag ondersteunen:
Van de provincie heeft de Dorpsraad Broek in Waterland tijd gekregen om het plan uit te werken. Eind december 2015 moet het alternatief worden aangeboden. Wel is er een flink eisenpakket waaraan het plan moet voldoen. Een daarvan is dat de ontwikkeling van het alternatief zelf gefinancierd moet worden. De provincie heeft hiervoor GEEN budget ter beschikking gesteld. Daarnaast moet het plan worden doorgerekend door een gerenommeerd ingenieursbureau. De Dorpsraad van Broek heeft Witteveen&Bos ingeschakeld om het plan uit te werken. De kosten hiervan bedragen €19.000
Met een crowdfundingscampagne vraagt de Dorpsraad om een bijdrage. Kijk op de crowdfunding pagina: https://www.voorjebuurt.nl/campaigns/broek/ of
http://www.dorpsraadbroekinwaterland.nl/

Woensdag 14 oktober 2015
Openbare Stadsraadvergadering.
Waar? Van 19:30 tot 20:00 uur inloopspreekuur, van 20.00 tot 10.30 vergadering in      Het Weeshuis, Weezenland 16 te Monnickendam
Tijdens deze vergadering staan onder meer de volgende onderwerpen op de agenda:
– Facebook
– Parkeer, Verkeer & Veiligheid: hoe nu verder
– Terugkoppeling bestuurlijk overleg Stadsraad/ Gemeente Waterland

Dinsdag 29 september 2015
De jaarlijkse schouw in Monnickendam Schouw-2015-01
was op 29 september jl.
Samen met wethouder Gabriëlle Bekhuis en coördinator Jan Uidam een mooie fietstocht gemaakt door Monnickendam. Veel moois gezien en ook een 32-tal knelpunten waar we met elkaar hard aan werken om deze aan te pakken tbv een leefbaar Monnickendam!
(zie aandachtspunten en route schouw 2015)

Woensdag 9 september 2015
Openbare Stadsraadvergadering.
Waar? Van 19:30 tot 20:00 uur in Het Weeshuis, Weezenland 16 te Monnickendam.
Tijdens deze vergadering staan onder meer de volgende onderwerpen op de agenda:
– De Schouw (zie verslag schouw 2014)
– De Kop van ’t Prooyen: geen Albert Heijn, maar wat dan wel?

Maandag 22 juni 2015
De Stadsraad Monnickendam helpt de bewoners van Monnickendam graag bij het beschermen van hun privacy.
Sinds enkele maanden heeft de gemeente het zich mogelijk gemaakt om persoonsgegevens van bewoners te verstrekken aan derden. Het gaat onder andere om goede doelen, zodat ook al dan niet (semi)commerciële instanties hun doelgroepen gemakkelijker kunnen benaderen.
De Stadsraad had dit liever niet gezien. Bij alle goede bedoelingen: als eenmaal afspraken worden geschonden over “niet verder doorgeven van informatie”, is elk optreden door de gemeente te laat. Wel laat de regeling de mogelijkheid voor individuele bewoners om bezwaar te maken tegen het aan derden verstrekken van hun gegevens. Op de website van de gemeente is hierover niets terug te vinden. Meer heldere communicatie zou veel oplossen.
Er is immers een levendige handel in persoonsgegevens en naar aanleiding van acties van bedrijven en organisaties, waardoor mensen te pas en te onpas werden benaderd via telefoon of met colportages aan de deur, zijn onder andere het ”bel me niet register” en voordeurstickers ontstaan wat de overlast aanzienlijk heeft beperkt.
De Stadsraad Monnickendam zal bij de gemeente bepleiten, dat de mogelijkheid dat mensen hun privacy beschermen – door bezwaar- beter bekend wordt gemaakt, onder meer door een prominente vermelding op de gemeentesite.
Hier staat alvast een standaardbrief, die kunt u invullen, uitprinten en naar de gemeente sturen.
Vergeet niet de
– brief te ondertekenen
– kopie identiteitsbewijs bij te voegen met daarop de aantekening “Kopie voor gemeente Waterland”. NB. dit is op nadrukkelijk verzoek van de gemeente Waterland……..

Woensdag 13 mei 2015
Openbare Stadsraadvergadering.
Waar? Van 19:30 tot 20:00 uur in Het Weeshuis, Weezenland 16 te Monnickendam.
Tijdens deze vergadering staan onder meer de volgende onderwerpen op de agenda:
– Albert Heijn op de Kop van ’t Prooyen (Leguit & Roos);
– Visiedocument Monnickendam (aantal speerpunten);
– Lijnennetvisie;

Woensdag 22 april 2015      OPROEP!!
Busverbinding Waterland-CS Amsterdam na voltooiing Noord-Zuidlijn.
De gemeenteraad van Waterland heeft kanttekeningen bij het voornemen van de Stadsregio. Het CDA Waterland voert hiertegen actie. U wordt opgeroepen op om massaal naar de vergadering van de Stadsregio te gaan. Het CDA Waterland zal daar inspreken. De vergadering is op 28 april in de Stopera om 18.30 uur. Lees hun persbericht hier.
Meer over de vergadering van de Stadsregio op:
http://www.stadsregioamsterdam.nl/vergaderkalender/regioraad-(jaar/regioraad-2015/regioraad-2015-04-28/

Woensdag 8 april 2015:
Openbare Stadsraadsvergadering.
Waar? Van 19:30 tot 20:00 uur in Het Weeshuis, Weezenland 16 te Monnickendam.
Tijdens deze vergadering staan onder meer de volgende onderwerpen op de agenda:
– Supermarkt op de Kop van ’t Prooyen;
– Visieontwikkeling op Monnickendam (aantal speerpunten)

Voorzitter Jans Berger: “Op donderdag 26 maart jl. heeft er op initiatief van de projectontwikkelaar en Albert Heijn een brainstormsessie plaatsgehad met de Ondernemersvereniging Waterland, Vereniging Oud Monnickendam, Zeilvloot Monnickendam en het bestuur van de Stadsraad Monnickendam over de vestiging van een Albert Heijn supermarkt op de Kop van ’t Prooyen in Monnickendam. Mogelijk is het voor Monnickendam goed als er nog een andere supermarkt bij komt, maar dit is niet de goede plek. Het brainstormen gaat over enkele weken verder. De stem van de inwoners van Monnickendam staat voorop. Daarom nodig ik u uit om woensdag 8 april naar onze Stadsraadsvergadering te komen om met ons mee te denken en om samen tot iets constructiefs te komen.
Daarnaast maak ik graag van de gelegenheid gebruik om middels dit persbericht eenieder te bedanken voor het aandragen van ideeen voor het stimuleringsfonds. We hebben een zestal aanvragen ingediend bij de Gemeente Waterland: een expositieruimte voor de Waterlandse Kunstkring, een instapplaats, zwemvesten en extra kano’s voor het Weeshuis, verbetering van sociale huurwoningen, sfeerverlichting in de kern van Monnickendam en een bijdrage is gevraagd ten behoeve van een Werkgroep Preventie Verslaving Jeugd en Waterland. Ik wacht met gezonde spanning af welk ludiek idee uiteindelijk gekozen zal worden!
Leuk nieuwtje: Gre Out komt ons  als aspirant-Stadsraadslid versterken! Mocht jij interesse hebben om je op te geven als aspirant-Stadsraadslid dan kun je een e-mail sturen naar info@stadsraadmonnickendam.nl ”

Dinsdag 31 maart 2015:
Stadsraad Monnickendam kritisch over plannen voor grote supermarkt
op de Kop van ‘t Prooyen

Op initiatief van de projectontwikkelaar en Albert Heijn hebben op 26 maart 2015 de Ondernemersvereniging Waterland, Vereniging Oud Monnickendam, Zeilvloot Monnickendam en het bestuur van de Stadsraad Monnickendam gebrainstormd over de vestiging van een Albert Heijn supermarkt op de Kop van ’t Prooyen in Monnickendam.

Omdat de Stadsraad een transparante organisatie is, in de openbaarheid haar vergaderingen houdt en wij verantwoording afleggen aan de inwoners van Monnickendam zoeken wij nu al de openbaarheid.

Mogelijk is het voor Monnickendam goed als er nog een andere supermarkt bij komt, maar dit is niet de goede plek.
De projectontwikkelaar en Albert Heijn hebben al gesprekken gevoerd met de Gemeente Waterland en proberen nu een draagvlak te vinden bij de eerdergenoemde organisaties. Het brainstormen gaat over enkele weken verder.

Al enkele jaren geleden, bij het opstellen van het huidige bestemmingsplan, vond de Stadsraad het geen goed idee om aan de Kop van ’t Prooyen een grote supermarkt met bijbehorende parkeerruimte mogelijk te maken. De vele verkeersbewegingen in het pittoreske centrum van Monnickendam tast de leefbaarheid aan. Voorts zal de bevoorrading gepaard gaan met veel zwaar vrachtverkeer. De kleine middenstanders, zoals de bakker, slager, drogisterij en slijter in de directe omgeving zullen onder druk komen te staan. En het einde van die bedrijvigheid zou een verarming van de mooie binnenstad van Monnickendam betekenen.
De Stadsraad Monnickendam wil graag meedenken over alternatieven, maar niet meewerken aan een grootschalige supermarkt op deze locatie.

In de Openbare Stadsraadsvergadering van 8 april aanstaande staat het voornemen voor de vestiging van de grote supermarkt prominent op de agenda.

Woensdag 11 maart 2015:
Openbare Stadsraadsvergadering.
Waar? Van 19:30 tot 20:00 uur in Het Weeshuis, Weezenland 16 te Monnickendam.
Tijdens deze bijeenkomst staan onder meer de volgende onderwerpen op de agenda:
– Grote vrachtwagens in Monnickendam;
– Stimuleringsfonds;
– Visieontwikkeling op Monnickendam (aantal speerpunten)

Dinsdag 3 maart 2015:

Na een inspirerend optreden van
Peter Faber
voor een volle bak in het Weeshuis
030315 Peter Faber, foto Ria Houweling, Waterland in Beeld k 90064 (Small)
Peter Faber Stadsraad Mdam

bestuur 03032015
is het nieuwe bestuur van de
Stichting Stadsraad Monnickendam geïnstalleerd.
Paul Mantje penningmeester
Fred Holthuis voorzitter
Robert van Duuren publiciteit/fondsenwerving
Arthur Hulsebos secretaris

 

Dinsdag 17 februari 2015  aankondiging:

Benefiet optreden door     PETER FABER foto04PeterFaber

ten bate van de Stichting Stadsraad Monnickendam

Op dinsdag 3 maart 2015 zal Peter Faber een benefiet optreden verzorgen ten bate van de Stichting Stadsraad Monnickendam.
Peter Faber is een veelzijdig acteur in theater, film en televisie. Peter is een maatschappelijk betrokken oud-inwoner van Monnickendam.
De entree van 5 euro (meer mag ook) per persoon komt rechtsreeks ten goede aan de Stadsraad. Donateurs en partners hebben gratis toegang! Het optreden begint om 20.00 uur. Kaarten zijn op 3 maart van 19.30 tot 20.00 uur verkrijgbaar bij de locatie Het Weeshuis, Weezenland 16 te Monnickendam.

Klik hier voor de poster, u mag hem ophangen!

Na afloop van het optreden van Peter Faber wordt de statutaire Jaarlijkse Openbare Vergadering van de Stichting Stadsraad Monnickendam gehouden. Daartoe roept het bestuur de contribuanten bijeen.
De agenda luidt als volgt:
1. Welkom en opening
2. Bestuursverkiezing: herkiesbaar Fred Holthuis, voorzitter en Paul Mantje, penningmeester. Verkiesbaar als secretaris Arthur Hulsebos en Robert van Duuren, bestuurslid fondswerving. Kandidaten voor het bestuur kunnen zich verkiesbaar stellen tot 27 februari 2015 via info@stadsraadmonnickendam.
3. goedkeuring notulen 12 maart 2014
4. goedkeuring van de Jaarrekening 2014, tevens verlening décharge penningmeester
5. sluiting
Voor de vergaderstukken zie vergaderingen.

 

Donderdag 12 februari 2015
Gisteravond tijdens een goed bezochte Asam-Langenberg
Stadsraadsvergadering is
Asam Langenberg
als Stadsraadslid geïnstalleerd.

 

 

 

Woensdag 11 februari 2015
Openbare Stadsraadsvergadering.
Waar? Van 19:30 tot 20:00 uur in Het Weeshuis, Weezenland 16 te Monnickendam.
Tijdens deze bijeenkomst staan onder meer de volgende onderwerpen op de agenda:
– Stimuleringsfonds
– Verkeer- en Veiligheid Monnickendam
– Visieontwikkeling op Monnickendam (aantal speerpunten)

Voorzitter Jans Berger: “Het jaar 2015 hebben wij ingeluid met een Nieuwjaarsborrel voor inwoners van Monnickendam. Het was een mooi moment om met elkaar stil te staan bij wat we als Stadsraad hebben bereikt en ook vooral waar wij ons op zullen richten in het komende jaar. Belangrijke onderwerpen die ons allen aangaan zoals Verkeersveiligheid in Monnickendam zullen wij actief aangaan. Een start hierin is reeds gemaakt door hierover in gesprek te gaan met de Gemeente. Onze inzet voor de komende tijd is om een breedgedragen (door alle inwoners van Monnickendam!) alternatief/ oplossing te vinden voor wat betreft Verkeersveiligheid van Monnickendam. Daarom nodig ik u uit om woensdag 11 februari naar onze Stadsraadsvergadering te komen om met ons mee te denken en om samen tot iets constructiefs te komen. Daarnaast maak ik graag van de gelegenheid gebruik om middels dit bericht een oproep te doen aan alle inwoners van Monnickendam om een idee in te brengen voor het stimuleringsfonds. Denk bijvoorbeeld aan cultuur, natuur, recreatie oid. Wat heeft Monnickendam nodig, waar is behoefte aan dat Monnickendam vooralsnog niet te bieden heeft?  Voor het meest ludieke idee zullen wij een aanvraag indienen bij de Gemeente. Ik kijk uit naar jullie inbreng!
Last but not least: We hebben er een nieuw Stadsraadslid bij! Asam Langenberg zal 11 februari officieel worden geinstalleerd als Stadsraadslid! Mocht je interesse hebben om je op te geven als aspirant-Stadsraadslid dan kun je een e-mail sturen naar info@stadsraadmonnickendam.nl ”

Woensdag 14 januari 2015
Openbare Stadsraadsvergadering van 20.00-21:00 uur.

Aansluitend een nieuwjaarsborrel. nieuwjaarsreceptie-2015

 

 

 

Waar? Van 19:30 tot 20:00 uur in Het Weeshuis, Weezenland 16 te Monnickendam.

Omroep PIM maakte een filmpje, kijk op hun site:
http://www.omroep-pim.nl/nieuws/article/4007646/nieuwjaarsreceptie-stadsraad-monnickendam/
Tijdens deze vergadering staan onder meer de volgende onderwerpen op de agenda:
– Betrokkenheid van inwoners van Monnickendam;
– Doelen voor 2015.
Voorafgaand aan de vergadering:
Inloopspreekuur Monnickendammers van 19:30 tot 20:00 uur.
Alle inwoners van Monnickendam worden uitgenodigd om vragen te stellen, suggesties te doen en om eventuele problemen aan de orde te stellen tijdens het maandelijkse inloopspreekuur.
Voorzitter Jans Berger: “Namens de Stadsraad wensen wij alle inwoners van Monnickendam een  fantastisch 2015! Net als voorgaande jaren zullen wij onze uiterste best doen om ons  in te zetten voor de inwoners van Monnickendam. In 2014 hebben we met elkaar een aantal zaken bereikt waaronder: toekenning van de ANBI-status, op initiatief van de Stadsraad is een Schouw gefietst met de Gemeente Waterland (dit heeft zijn vruchten afgeworpen doordat er door de Gemeente in de stad verschillende aanpassingen zijn gedaan ten behoeve van de veiligheid van Monnickendam) en behoud van de Havenkantoor de Stegh. Daarnaast heeft de Stadsraad het afgelopen kwartaal geïnvesteerd in het doorontwikkelen van ons gremium om de burgers van Monnickendam nog beter te kunnen bedienen. 2015 zal voor ons in het teken staan van verbinding. Kom daarom, als je het leuk vindt, op 14 januari om 22.00 uur een borrel met ons drinken, wij kijken ernaar uit! ”

Nieuwjaarswens 2015

Woensdag 10 december 2014
Openbare Stadsraadsvergadering van 20.00-21:00 uur. Waar? Van 19:30 tot 20:00 uur in Het Weeshuis, Weezenland 16 te Monnickendam.
Tijdens deze bijeenkomst staan onder meer de volgende onderwerpen op de agenda:
– Betrokkenheid van inwoners van Monnickendam;
– Verkeer en veiligheid in de binnenstad;
– Ontwikkelingen Brede School Monnickendam;
Voorafgaand aan de vergadering:
Inloopspreekuur Monnickendammers van 19:30 tot 20:00 uur.
Alle inwoners van Monnickendam worden uitgenodigd om vragen te stellen, suggesties te doen en om eventuele problemen aan de orde te stellen tijdens het maandelijkse inloopspreekuur.

Woensdag 12 november 2014
Openbare Stadsraadsvergadering van 20.00-21:00 uur
Tijdens deze bijeenkomst staan onder meer de volgende onderwerpen op de agenda:
Waar? Van 19:30 tot 20:00 uur in Het Weeshuis, Weezenland 16 te Monnickendam.
– Verkeer en veiligheid in de binnenstad;
– Sociale media;
– Ontwikkelingen Brede School Monnickendam;
– Betrokkenheid van de inwoners van Monnickendam.
Voorafgaand aan de vergadering:
Inloopspreekuur Monnickendammers van 19:30 tot 20:00 uur.
Alle inwoners van Monnickendam worden uitgenodigd om vragen te stellen, suggesties te doen en om eventuele problemen aan de orde te stellen tijdens het maandelijkse inloopspreekuur.
Na de pauze wordt de vergadering voortgezet als besloten vergadering voor alleen de leden.
Voor de volledige agenda zie vergaderingen.

Woensdag 8 oktober 2014
De Stadsraad Monnickendam is weer gestart!
Nadat de eerste besloten vergadering heeft plaatsgevonden op 10 september jl. is er op woensdag 8 oktober 2014 weer een Openbare Vergadering van de Stadsraad Monnickendam in Het Weeshuis, Weezenland 16.

20140822_144243tr

Op 21 juni jl. heeft onze langstzittende voorzitter, Fred Holthuis, afscheid genomen. Vanaf 10 september neemt onze nieuwe voorzitter, Jans Berger, het stokje over.
Op de foto de overdracht van het voorzitterswisselbeeld gemaakt door Rob Cerneüs.
Van 19:30 tot 20:00 uur inloopspreekuur.
Alle inwoners van Monnickendam worden uitgenodigd om vragen te stellen, suggesties te doen en om eventuele problemen aan de orde te stellen.
Van Openbare Stadsraadsvergadering van 20.00-21:00 uur
Tijdens deze bijeenkomst staan onder meer de volgende onderwerpen op de agenda:
– Bespreking verslag van de gemeente van de eerste Schouw van de Stadsraad met de gemeente Waterland;
– Verwelkoming aspirant-leden Stadsraad;
– De stadsraad zoekt een nieuwe vice-voorzitter;
Na de pauze wordt de vergadering voortgezet als besloten vergadering voor alleen de leden.
Voor de volledige agenda zie vergaderingen.

Donderdag 21 augustus 2014
Geen extra asfalt, wel een tunnel!
TunnelJaMeerasfaltneeposterDe stuurgroep Bereikbaarheid Waterland (een groep onder leiding van de Provincie Noord-Holland) is al enige tijd bezig de knooppunten in de N247 op te lossen. Hun oplossing, een extra rijstrook door Broek in Waterland en eventueel geluidsschermen, zal het dorp nog meer in tweeën splitsen, geeft meer geluidsoverlast (een bredere weg zorgt altijd dat auto’s harder gaan rijden) en lost het file probleem niet op (het wordt een halve busbaan en maar in 1 richting).
De Gemeenteraad heeft zich unaniem uitgesproken voor een tunnel in plaats van extra asfalt. De Dorpsraad Broek in Waterland deelt dezelfde mening. Maar de Provincie zet door en wil zo snel mogelijk voor het asfaltplan kiezen. Er is een petitie gestart om de Provincie te overtuigen dat ze op de verkeerde weg zitten. Er is al door bijna 2.000 mensen getekend, maar er zijn nog veel meer handtekeningen nodig.
Bent u ook voor een tunnel en tegen asfalt?flyertunnelaugustus2014
Ga dan naar:
http://www.petities24.com/tunnel_broek_in_waterland
Vul uw naam en emailadres in en klik op “signeer”.
Op uw email krijgt u een mail waarin u uw “handtekening”moet bevestigen. Het ondertekenen van de petitie is dan klaar.
Hebt u al getekend? Hartelijk dank daarvoor! Misschien hebt u nog buren, familie, vrienden of kennissen in of buiten Broek die van de weg gebruik maken en ook willen tekenen.
Bij voorbaat dank!

Woensdag 14 mei 2014
Op woensdag 14 mei wordt om 20.00 uur de eerstvolgende openbare vergadering van de Stadsraad Monnickendam gehouden in Het Weeshuis, Weezenland 16.
Het bestuur van de Stadsraad houdt voor de aanvang van de vergadering van 19.00 tot 20.00 uur het maandelijkse inloopspreekuur voor de inwoners van Monnickendam.
Tijdens deze bijeenkomst staan de volgende onderwerpen prominent op de agenda:
– Concept vervoersplan EBS en Stadsregio Amsterdam;
– Verplaatsing bushalte ’t Spil naar bocht Lijnbaan;
– Bed & breakfast-regeling voor Monnickendam.
voor de volledige agenda’s zie vergaderingen.

Woensdag 16 april 2014

Oproep aan Monnickendammers!

1schouw1
Op woensdag 25 juni om 15.30 uur zal het bestuur van de Stadsraad samen met de Burgemeester en Wethouders door heel Monnickendam voor een schouw fietsen.
De schouw is bedoeld om zoveel mogelijk knelpunten in de openbare ruimte onder de aandacht van de Gemeente Waterland te brengen. Om een inventarisatie van de knelpunten mogelijk te maken roepen wij u op die te sturen naar
info@stadsraadmonnickendam.nl

 

 

Woensdag 9 april 2014
Op woensdag 9 april om 20.00 uur wordt de eerstvolgende openbare vergadering van de Stadsraad Monnickendam gehouden in Het Weeshuis, Weezenland 16.
Inloopspreekuur voor Monnickendammers tussen 19.00 en 20.00 uur
Alle inwoners van Monnickendam worden uitgenodigd om vragen te stellen, suggesties te doen en om eventuele problemen aan de orde te stellen tijdens het maandelijkse inloopspreekuur. Deze mogelijkheid wordt geboden van 19.00 tot 20.00 uur in Het Weeshuis, Weezenland 16.
Openbare Stadsraadsvergadering vanaf 20.00 uur
Tijdens deze bijeenkomst staan de volgende onderwerpen prominent op de agenda:
– Instellen werkgroep Verkeer Havenstraat en Haven
– Verslag gemeentelijk overleg over het nieuwe Beheerplan Hemmeland;
– Instellen werkgroep Alternatief Dijkdoorgang Marken

Woensdag 12 maart 2014
Openbare vergaderingen Stadsraad Monnickendam en Stichting Stadsraad Monnickendam in Het Weeshuis, Weezenland 16.
19.00 en 19.30 uur
inloopspreekuur voor Monnickendammers. Alle inwoners van Monnickendam worden uitgenodigd om vragen te stellen, suggesties te doen en om eventuele problemen aan de orde te stellen tijdens het maandelijkse inloopspreekuur.
19.30 tot 20.30 uur
Jaarlijkse Openbare Vergadering van de Stichting Stadsraad Monnickendam

Vanaf 20.30 uur

Openbare Stadsraadsvergadering
Tijdens deze bijeenkomst staan de volgende onderwerpen prominent op de agenda:
– Conceptnota EBS: mondeling verslag Regioraadsvergadering 4 maart 2014
– Nieuw gemeentelijk Beheerplan Hemmeland
– Doorgang dijk Marken
voor de volledige agenda’s zie vergaderingen.

Dinsdag 18 februari 2014                       Oproep!!
Welke Monnickendammer heeft een idee voor het Burgerparticipatieplan 2014?
Na het Burgerparticipatieplan 2013 (Fietsenparkeerplan) mag de Stadsraad Monnickendam in 2014 weer een plan indienen bij de gemeente waterland.
De voorwaarden belangrijkste voorwaarden zijn:
– De bijdrage vanuit het Burgerparticipatiebudget bedraagt maximaal € 14.000
– Het plan moet het publieke domein van Monnickendam dienen;
– Het plan wordt uitgewerkt door inwoners van Monnickendam;
– Het plan moet in de toekomst in stand gehouden kunnen worden.
Uw idee moet uiterlijk 8 maart 2014 bij de Stadsraad Monnickendam zijn ingediend via:
e-mail info@stadsraadmonnickendam.nl of per post: Stadsraad Monnickendam, Rielant 59, 1141 RE Monnickendam.
Het bestuur van de Stadsraad Monnickendam zal de ingekomen ideeën toetsen op de door de gemeente Waterland gestelde voorwaarden. De keuze van het beste idee vindt plaats in de Openbare Stadsraadsvergadering van woensdag 12 maart 2014.
Die Stadsraadsvergadering begint om 20.30 uur en zal worden gehouden in Het Weeshuis.
Na goedkeuring door de gemeente Waterland kunnen de ideeën tot plannen worden uitgewerkt. Uiterlijk 15 mei 2014 moet het definitieve plan door de Stadsraad Monnickendam worden ingediend bij de gemeente Waterland.

Woensdag 12 februari 2014
Openbare vergaderingen Stadsraad Monnickendam op woensdag 12 februari in
Het Weeshuis, Weezenland 16

Tussen 19.00 en 20.00 uur inloopspreekuur voor Monnickendammers
Alle inwoners van Monnickendam worden uitgenodigd om vragen te stellen, suggesties te doen en om eventuele problemen aan de orde te stellen tijdens het maandelijkse inloopspreekuur.

De van 19.30 tot 20.30 geplande openbare vergadering van de Stichting Stadsraad Monnickendam vervalt en wordt verschoven naar 12 maart op het zelfde tijdstip en met dezelfde agenda.

Vanaf 20.00 uur Openbare Stadsraadsvergadering
Tijdens deze bijeenkomst staan de volgende onderwerpen prominent op de agenda:
– Rechtszaak parkeerplaatsen op de Vesting;
– Concept dienstregeling busvervoer EBS
– Sluipverkeer Binnenstad;
– Terugkoppeling Kernradenoverleg met burgemeester 4 februari 2014.
voor de volledige agenda zie vergaderingen.

Maandag 27 januari 2014
De voorgaande open brief bevat een aantal onjuiste uitgangspunten.
Daarvoor onze excuses. Zie hier de rectificatie

Maandag 27 januari 2014
De Stadsraad stuurt een open brief over de concept dienstregeling naar de Gemeente Waterland
.
Gisteren namen wij via www.groot-waterland.nl kennis van de nieuwe conceptdienstregeling van het in grote financiële moeilijkheden verkerende busbedrijf EBS. Daar staat ook de volledige concept dienstregeling.
De Stadsraad Monnickendam is vanaf vandaag gemobiliseerd en zal zich tot het uiterste verzetten tegen deze plannen.
Wij hebben inmiddels advies ontvangen van een externe deskundige op het gebied van Openbaar Vervoer.
Uit analyse blijkt dat de busreizigers in de Regiolijn 315 in de wijken Ringshemmen, Ooster Ee, Binnengouw, Buitengouw en Markgauw in de ochtend en avondspits maximaal 2½ km lopend, per fiets of met de auto naar de halte Grote Kerk moeten. Fietsparkeerprobleem!! EBS spreekt van een overstap mogelijkheid van de haltes Ringshemmen, ’t Spil en Pierebaan. Dat is een misleiding: immers lijn 311 rijdt dan 2 maal per uur en lijn 315 rijdt 6 tot 8 keer per uur. Door deze wijziging wordt 75% van de Monnickendammer busreizigers gedupeerd.
Lees de open brief

Donderdag 9 januari 2014
Rabobank service blijft in Monnickendam: 1 zittingsochtend per week in Swaensborch

De Monnickendammers en Waterlanders kunnen vanaf 20 januari 2014 gebruik blijven maken van de diensten van de Rabobank gedurende een zittingsochtend per week. Die faciliteit komt beschikbaar in Swaensborch op de maandagochtenden. Directievoorzitter Henny Maes van de Rabobank Waterland en Omstreken heeft dit heugelijke nieuws afgelopen maandagavond tijdens de Nieuwjaarsreceptie van de gemeente Waterland aan de Stadsraad Monnickendam meegedeeld.
Veel adhesiebetuigingen
Monnickendammers en Waterlanders waren bezorgd over de voorgenomen sluiting van de laatste vestiging van de Rabobank Waterland en Omstreken in de gemeente Waterland, namelijk het Rabobank-kantoor op ’t Spil in Monnickendam. Dat blijkt uit de ruim 1.000 handtekeningen die na een oproep zijn binnengekomen bij de Stadsraad Monnickendam en het Rabobank-kantoor. De Stadsraad Monnickendam was vanaf begin oktober 2013 intensief in gesprek met de directie van de Rabobank Waterland en Omstreken.
Reactie Stadsraad Monnickendam
Voorzitter Fred Holthuis van de Stadsraad Monnickendam: “Wij zijn verheugd met dit compromis. Hierdoor kunnen Monnickendammers en Waterlanders gebruik blijven maken van de diensten van de Rabobank. Bovendien had de Rabobank in een eerder stadium al toegezegd dat bij de vestiging op ’t Spil de geldautomaten en de stortingsmogelijkheden voor ondernemers, de zogenaamde sealbagautomaten beschikbaar blijven. Ook de geldautomaat in het centrum van de stad blijft beschikbaar”. Secretaris Titia Leewis vult aan: “Wij danken de inwoners van Waterland voor hun adhesiebetuigingen en de directie van de Rabobank voor hun constructieve en oplossingsgerichte houding. Dit heeft geleid tot het klinkende resultaat: het behoud van de bankservice”.
Voor wie is de service bedoeld?
De Rabobank heeft aan de Stadsraad doorgegeven dat de service is bedoeld voor klanten die niet in staat zijn om een kantoor van Rabobank Waterland en Omstreken te bezoeken en bankzaken niet online of telefonisch kunnen regelen. Deze klanten zijn van harte welkom bij de zittingen en het maakt daarbij niet uit of ze in Swaensborch of elders wonen. Voor meer informatie is de Rabobank Waterland en Omstreken bereikbaar via (0299) 410 310 of info@waterland.rabobank.nl

Woensdag 8 januari 2014
Openbare stadsraadsvergadering op woensdag 8 januari.
Om 20.00 uur wordt de eerstvolgende openbare vergadering van de Stadsraad Monnickendam gehouden in Het Weeshuis, Weezenland 16. Het bestuur van de Stadsraad houdt voor de aanvang van de Stadsraadsvergadering om 19.00 uur het maandelijkse inloopspreekuur voor de inwoners van Monnickendam.
Inloopspreekuur voor Monnickendammers tussen 19.00 en 20.00 uur
Alle inwoners van Monnickendam worden uitgenodigd om vragen te stellen, suggesties te doen en om eventuele problemen aan de orde te stellen tijdens het maandelijkse inloopspreekuur. Deze mogelijkheid wordt geboden van 19.00 tot 20.00 uur in Het Weeshuis, Weezenland 16.
Tijdens deze bijeenkomst staan de volgende onderwerpen prominent op de agenda:
–  Voortgang actie Behoud Rabobank Monnickendam;
–  Situatie rond uitbreiding Scheepswerf Hakvoort;
–  Kunststofverpakkingsafval: Tekort afvalcontainers in Monnickendam. Monnickendam
heeft voor 10.000 inwoners slechts 2 afvalcontainers, naast de mogelijkheid om de
gemeentewerf te benutten. In de rest van de gemeente Waterland staan 6
afvalcontainers voor slechts 7.000 inwoners;
–  Overlast uitgaanspubliek rond Middendam in Monnickendam;
–  Plannen voor interessant project in het kader van het gemeentelijk budget
Burgerparticipatie 2014.

nieuwjaarswens2014

14 december 2013
Uitslag referendum over scheepswerf Hakvoort in Monnickendam: meerderheid tegen.
Vandaag zijn vanaf 11.00 uur in Het Weeshuis de stemmen geteld en op integriteit gechecked.
De uitslag van het referendum is:
Voor :             41,22 %
Tegen :           50,54 %
Geen mening :   8,24 %
Totaal zijn er in de Binnenstad van Monnickendam 850 woonhuizen (bron: Funda, 12 december 2013).
Aan het referendum hebben 279 bewoners meegedaan, dat is 33 % van de woonhuizen.
Handtekingen1-Op 14 december om 13.00 uur zijn door secretaris Titia Leewis en voorzitter Fred Holthuis van de Stadsraad Monnickendam de gegevens van het referendum overhandigd aan de Griffier van de Gemeenteraad van Waterland, de heer Erich Dijk. De plannen worden in de raad op 19 december 2013 besproken. De Stadsraad Monnickendam hoopt dat de uitkomst van dit referendum bijdraagt aan een goede afgewogen besluitvorming door de leden van de gemeenteraad van Waterland.

29 november tot 14 december 2013
Houdt de Stadsraad een referendum over de voorgenomen uitbreiding van de scheepswerf Hakvoort. Om organisatorische redenen wordt het referendum uitsluitend onder de inwoners van de oude stad gehouden. Mocht u als inwoner van de oude stad niet benaderd worden door één van onze vrijwilligers dan kunt uw stem uitbrengen per Email. Stuur dan een mailtje naar info@stadsraadmonnickendam.nl met daar in uw naam, voor/tegen of neutraal en uw naam, adres huisnummer en postcode.

Woensdag 11 december 2013
Openbare stadsraadsvergadering op woensdag 11 december.
Op woensdag 11 december om 20.00 uur wordt de eerstvolgende openbare vergadering van de Stadsraad Monnickendam gehouden in Het Weeshuis, Weezenland 16. Het bestuur van de Stadsraad houdt voor de aanvang van de Stadsraadsvergadering om 19.00 uur het maandelijkse inloopspreekuur voor de inwoners van Monnickendam.
Inloopspreekuur voor Monnickendammers tussen 19.00 en 20.00 uur
Alle inwoners van Monnickendam worden uitgenodigd om vragen te stellen, suggesties te doen en om eventuele problemen aan de orde te stellen tijdens het maandelijkse inloopspreekuur. Deze mogelijkheid wordt geboden van 19.00 tot 20.00 uur in Het Weeshuis, Weezenland 16.
Openbare Stadsraadsvergadering vanaf 20.00 uur
Tijdens deze bijeenkomst staan de volgende onderwerpen prominent op de agenda:
– Voortgang actie Behoud Rabobank Monnickendam;
– Referendum uitbreiding Scheepswerf Hakvoort.

Maandag 1 december 2013
Actie behoud RABObank in Monnickendam en Waterland: Stadsraad Monnickendam overhandigt handtekeningen.

RABO 131202

overhandiging van 704 handtekeningen

Op maandag 2 december 2013 om 16.00 uur heeft directievoorzitter Henny Maes van de Rabobank Waterland e.o. in het Rabobank-kantoor op ’t Spil in Monnickendam de handtekeningen in ontvangst genomen van de Stadsraad. De Stadsraad stelt een compromis voor:
2 zittingsdagen in Monnickendam.

 

 

Veel adhesiebetuigingen
Monnickendammers en Waterlanders zijn bezorgd over de voorgenomen sluiting per 1 januari 2014 van de laatste vestiging van de Rabobank Waterland e.o. in de gemeente Waterland, namelijk het Rabobank-kantoor op ’t Spil in Monnickendam. Dat blijkt uit de 704 handtekeningen die na een oproep zijn verzameld door de Stadsraad Monnickendam. Vanaf vrijdag 29 november zijn vrijwilligers op pad gegaan om bij 2.000 inwoners van het Centrum van Monnickendam tegelijk met het huis-aan-huis referendum over Hakvoort ook zoveel mogelijk adhesiebetuigingen voor het behoud van de Rabobank op te halen. De nagekomen handtekening zullen op een later tijdstip worden aangeboden.
Wederzijds belang
De Rabobank heeft klanten nodig en de klanten hebben de Rabobank-vestiging in de gemeente Waterland nodig. Zo simpel is het.
Voorstel Stadsraad Monnickendam
De Stadsraad Monnickendam doet aanstaande maandag het voorstel dat de Rabobank 2 zittingsdagen per week in Monnickendam houdt naast het openhouden van de geldautomaten en de stortingsmogelijkheden voor ondernemers, de zogenaamde sealbagautomaten. Op die manier is er van beide kanten een compromis mogelijk en kan de Rabobank haar slagzin “De Rabobank staat midden in de samenleving” blijven waarmaken. Dichtbij en betrokken.

Vrijdag 29 november 2013

vrijwilligster (re) en inwoonster (li)

vrijwilligster (re) en inwoonster (li)

De vrijwilligers zijn ondanks het slechte weer op pad gegaan om de meningen te peilen over de toekomstige uitbreidingsplannen van de scheepswerf Hakvoort.

 

 

 

 

Maandag 25 november 2013

STADSRAAD MONNICKENDAM HOUDT REFERENDUM OVER SCHEEPSWERF HAKVOORT

De ca. 2.000 inwoners van de Binnenstad van Monnickendam zijn opeens geconfronteerd met de immense uitbreidingsplannen van Scheepswerf Hakvoort. Scheepswerf Hakvoort is gelegen aan de Gouwzee in het pittoreske centrum van Monnickendam. Omdat de plannen controversieel zijn en de gemeente Waterland geen referendumverordening heeft neemt de Stadsraad Monnickendam het initiatief om van 29 november tot 14 december 2013 zelf een huis-aan-huis referendum te organiseren in de Binnenstad van Monnickendam.

Voorgeschiedenis
In de Open Brief van vrijdag 22 november heeft de Stadsraad de argumentatie gegeven en aangekondigd dat een huis-aan-huis referendum zal worden gehouden. Dit referendum is afgelopen weekend samen met de bewoners van de Havenstraat definitief vorm gegeven. Het stratenplan is gemaakt en vanaf vrijdag 29 november gaan vrijwilligers op pad om huis-aan-huis de mening van de ca. 2.000 inwoners van de Binnenstad van Monnickendam te noteren.

Omschrijving bouwplannen en vraagstelling
Op de formulieren staat de volgende korte omschrijving van de bouwplannen:
Scheepswerf Hakvoort wil in het pittoreske centrum van Monnickendam op termijn 3 loodsen uitbreiden én 1 megaloods erbij plaatsen. Totaal komen er 4 megaloodsen tot maximaal 17,7 meter hoogte. Voorts komt er nabij de locatie Oud-Stuttenburgh een nieuw kantoorgebouw van 10 meter hoog.

Met als vraagstelling:
Bent u voor of tegen deze bouwplannen?

Meningsvorming
De inwoners kunnen zich op de gemeentelijke website www.waterland.nl oriënteren over de bouwplannen. In de agenda van de voorbereidende gemeenteraadsvergadering van donderdag 28 november 2013 is de uitgebreide documentatie te vinden over de uitbreidingsplannen van Hakvoort.

Bekendmaking uitslag referendum
Op 14 december 2013 zal de Stadsraad Monnickendam de uitslag van het referendum bekendmaken.

Vrijdag 22 november 2013
Over de voorgenomen uitbreiding van de scheepswerf Hakvoort in het hart van de oude binnenstad van Monnickendam wordt verschillend gedacht. Donderdag 28 november bespreekt de gemeenteraad de kwestie. U kunt het debat volgen via omroep Pim.
De Stadsraad heeft een open brief gestuurd aan de gemeente. Lees de open brief


Dinsdag 29 oktober 2013

fietsen 2Wethouder Patrick Kools en Fred Holthuis onthulden de eerste van zestig nieuwe fietsrekken bij de Grote Kerk. Het initiatief van de Stadsraad in het kader van burgerparticipatie is door de gemeente Waterland uitgevoerd.

 

 

 

Vrijdag 25 oktober 2013
De gemeente Waterland maakt middels persbericht en actueel nieuws op haar website bekend dat: De nieuwe fietsenrekken bij de Grote Kerk worden op dinsdag 29 oktober om 15.30 uur feestelijk onthuld door wethouder Patrick Kools en de voorzitter van de Stadsraad, de heer Fred Holthuis.
De nieuwe fietsenrekken zijn dankzij burgerparticipatie van de Stadsraad gerealiseerd!!

Vrijdag 25 oktober 2013
De actie bij de Rabobank naar aanleiding van de oproep in de open brief van 18 oktober heeft een 235 handtekeningen opgeleverd. Heeft u de kans gemist? Iedereen kan de actie van de Stadsraad Monnickendam steunen door de lijsten te tekenen die liggen bij de Openbare Bibliotheek en Sociaal Cultureel Centrum De Bolder in Monnickendam.

Vrijdag 18 oktober 2013
De Stadsraad Monnickendam roept in een open brief op tot actie tegen de sluiting van de Rabobank in Monnickendam.
Wij starten onze acties met een handtekeningenactie en roepen iedereen in Monnickendam op om aanstaande vrijdagmiddag 25 oktober vanaf 13.30 uur, zijn of haar protesthandtekening te komen zetten in het Rabobank-kantoor op ’t Spil.
Lees de open brief

Woensdag 9 oktober 2013

Op woensdag 9 oktober om 20.00 uur wordt de eerstvolgende openbare vergadering van de Stadsraad Monnickendam gehouden in Het Weeshuis, Weezenland 16.
Het bestuur van de Stadsraad houdt voor de aanvang van de Stadsraadsvergadering om 19.00 uur een inloopspreekuur voor de inwoners van Monnickendam.
Op de agenda staan onder meer:
– Voortgang plannen project in het kader van het gemeentelijk budget
Jeugdgemeenteraad;
– Benutting van de Binnenhaven voor dagrecreatieboten.
voor de volledige agenda zie vergaderingen.

Woensdag 11 september 2013
Op woensdag 11 september om 20.00 uur wordt de eerstvolgende openbare vergadering van de Stadsraad Monnickendam gehouden in Het Weeshuis, Weezenland 16.
Het bestuur van de Stadsraad houdt voor de aanvang van de Stadsraadsvergadering om 19.00 uur een inloopspreekuur voor de inwoners van Monnickendam.
Op de agenda staan onder meer:
– Voorzieningenniveau Monnickendam;
– Ontwikkelingen woningcorporatie AWM en invloed op de woningmarkt Monnickendam.
voor de volledige agenda zie vergaderingen.

Maandag 24 juni 2013
Stadsraad Monnickendam ziet zijn fietsparkeerplan beloond met € 13.000
Afgelopen donderdag is bekend geworden dat het College van B&W van Waterland het Burgerparticipatieplan 2013 van de Stadsraad Monnickendam heeft geaccordeerd. De Stadsraad Monnickendam heeft een fietsparkeerplan voorgesteld. De Gemeente Waterland gaat dat voor een bedrag van € 13.000 uitvoeren.
Bij de opzet van het fietsparkeerplan heeft de Stadsraad Monnickendam de aanpak gekozen en spelregels in acht genomen die door de Gemeente Waterland zijn voorgesteld voor de Burgerparticipatieprijs 2013, waaronder:
– Monnickendammers zijn sinds december 2012 via onze website en maandelijkse openbare vergaderingen opgeroepen om hun ideeën voor de Burgerschapsprijs 2013 in te dienen bij de Stadsraad;
– De bewoners en de Stadsraad Monnickendam hebben uit de ingediende ideeën gekozen voor het fietsparkeerplan;
– Het plan is gelegen in het publieke domein, dat wil zeggen in de openbare ruimte die niet privé is.
Nadat bleek dat er voldoende draagvlak bij de bevolking was hebben de bewoners inhoudelijk meegedacht over het fietsparkeerplan, dat verder door de Stadsraad is uitgewerkt.
Projectomschrijving fietsparkeerplan
Probleemanalyse
Monnickendam telt naar schatting 9.900 fietsen. Ter vergelijking: sinds 1990 is het fietsgebruik in Monnickendam met 44% gegroeid. Ruim twee derde van de verplaatsingen in Monnickendam gaat per fiets. Van de Monnickendammers heeft 85% één of meer fietsen.

Het succes van de fiets heeft ook een keerzijde: de fietser moet ergens zijn fiets kwijt. Met de toenemende groei van het fietsgebruik neemt ook de zorg voor het stallen toe.
Hoe lossen we dat in Monnickendam op?
Oplossingsstrategie
Monnickendam kampt ook met een fietsparkeerprobleem en wel op verschillende locaties.

De Stadsraad heeft geconstateerd dat bij de bushalte Ooster Ee op werkdagen 80 tot 100 fietsen staan geparkeerd. Er zijn 20 fietsnietjes voor slechts 40 fietsen. De overige fietsen staan op het trottoir en zelfs op het deel van het trottoir waar het zebrapad op uitkomt.
De bushalte Ooster Ee is eind 2011 verplaatst van de bocht tegenover wooncomplex ‘t Spil naar de huidige locatie tegenover De Bolder. De verplaatsing was nodig om ook mindervaliden toegang tot de bus te kunnen verlenen.
Doordat er te weinig fietsparkeerplaatsen zijn wordt het trottoir als parkeerplaats gebruikt, waardoor de mindervaliden juist geen toegang tot de bus kunnen krijgen.
Dat aantal fietsnietjes zou met 30 nietjes kunnen worden uitgebreid, zodat er 60 fiestparkeerplekken bijkomen.
Ook bij de bushalte Grote Kerk worden per werkdag 80 tot 100 fietsen geparkeerd.
Voor bezoekers van Monnickendam die over de Bernardbrug de plaats bereiken is de wijze waarop de fietsen thans geparkeerd worden geen mooi gezicht. Ze krijgen een verkeerde indruk van de mooie pittoreske stad Monnickendam. Hier is het probleem ook op te lossen door het plaatsen van een 30-tal nietjes voor 60 fietsparkeerplaatsen.
In het Centrum kunnen bij de Middendam aan de zijde van de Gooische Kaai een aantal fietsparkeerplaatsen worden gecreëerd. Hierbij denken we 10 fietsnietjes, dus voor 20 fietsen.
Gedurende de zomermaanden worden er minder fietsen bij de bushaltes Grote Kerk en Ooster Ee gestald dan in de andere 3 seizoenen. Dit vanwege de (school)vakanties. Zomers zijn wel meer parkeerplekken nodig vanwege de toeristische fietsroute, die door Monnickendam gaat lopen. Meer parkeerplaatsen zijn daardoor nodig bij de bushalte Grote Kerk en in het Centrum van Monnickendam, rond de Middendam.
Implementatieplan
Samen met de afdeling Openbare werken van de Gemeente Waterland wordt het plan verder uitgewerkt. Zoals gebruikelijk slaan de Gemeente en de Stadsraad spijkers met koppen: de bespreking over de invulling van het fietsparkeerplan zal deze week al plaats vinden.

Donderdag 13 juni 2013
Op donderdag 13 juni om 20.00 uur wordt de eerstvolgende openbare vergadering van de Stadsraad Monnickendam gehouden in Het Weeshuis, Weezenland 16.
Het bestuur van de Stadsraad houdt voor de aanvang van de Stadsraadsvergadering om 19.00 uur een inloopspreekuur voor de inwoners van Monnickendam.
Tijdens deze bijeenkomst staan de volgende onderwerpen prominent op de agenda:
– Oplossing probleem parkeerplekken voor mindervaliden rond De Speeltoren;
– Brede School Monnickendam;
– Adoptieplantenbakken in Monnickendam;
– Gemeentelijk budget Burgerparticipatie/Leefbaarheid;
– Benutting van de Binnenhaven voor dagrecreatieboten.

Laatste Stadsraadsvergadering voor de vakantieperiode
De Stadsraadsvergadering van 13 juni is de laatste voor de zomervakanties. Gedurende de maanden juli en augustus worden er geen Stadsraadsvergaderingen gehouden.
Op woensdag 11 september starten we met frisse moed het derde jaar van de Stadsraad Monnickendam. We hopen dat het derde jaar even succesvol zal zijn als de eerste twee jaar.

woensdag 15 mei 2013
Op woensdag 15 mei om 20.00 uur wordt de eerstvolgende openbare vergadering van de Stadsraad Monnickendam gehouden in Het Weeshuis, Weezenland 16.
Het bestuur van de Stadsraad houdt voor de aanvang van de Stadsraadsvergadering om 19.00 uur een inloopspreekuur voor de inwoners van Monnickendam.
Tijdens deze bijeenkomst staan de volgende onderwerpen prominent op de agenda:
– Adoptieplantenbakken in Monnickendam;
– Voortgang plannen project in het kader van gemeentelijk budget Burgerparticipatie;
– Voortgang plannen in het kader van het gemeentelijk budget Jeugdgemeenteraad;
Voor de volledige agenda zie vergaderingen.

woensdag 10 april 2013
Op woensdag 10 april om 20.00 uur werd een openbare vergadering van de Stadsraad Monnickendam gehouden in Het Weeshuis, Weezenland 16.
Tijdens deze bijeenkomst stonden de volgende onderwerpen prominent op de agenda:
– Voortgang plannen project in het kader van gemeentelijk budget Burgerparticipatie;
– Voortgang plannen in het kader van het gemeentelijk budget Jeugdgemeenteraad;
– Gemeente Waterland rijp voor fusie?
Voor de volledige agenda zie vergaderingen.

woensdag 13 maart 2013
Op woensdag 13 maart om 20.00 uur werd een openbare vergadering van de Stadsraad Monnickendam gehouden in Het Weeshuis, Weezenland 16.
Tijdens deze bijeenkomst stonden de volgende onderwerpen prominent op de agenda:
– Voortgang plannen acties bushalte Ooster Ee tegenover de Bolder;
– Plannen gemeente voor Koningsboom in Monnickendam;
– Voortgang bestemmingsplan Binnenstad Monnickendam;
– Voortgang plannen project in het kader van gemeentelijk budget Burgerparticipatie;
– Voortgang plannen in het kader van het gemeentelijk budget Jeugdgemeenteraad.
Voor de volledige agenda zie vergaderingen.

maandag 25 februari 2013
Stichting Stadsraad Monnickendam: openbare vergadering
Het bestuur van de Stichting Stadsraad Monnickendam roept de contribuanten bijeen voor de statutaire Jaarlijkse Openbare Vergadering
De vergaderring wordt gehouden op maandag 25 februari 2013 op Noordeinde 50 tegenover De Posthoorn te Monnickendam. Aanvang 20.00 uur.
De agenda luidt als volgt:
– welkom
– vaststelling van de agenda
– mededelingen en ingekomen stukken
– goedkeuring notulen 5 maart 2012
– goedkeuring van de Jaarrekening 2012, tevens verlening décharge penningmeester
– rondvraag en sluiting
De donateurs van de Stichting, contribuanten genoemd, zijn op de Openbare Vergadering stemgerechtigd. Voor de vergaderstukken zie vergaderingen.

woensdag 13 februari 2013
Op woensdag 13 februari om 20.00 uur werd een openbare vergadering van de Stadsraad Monnickendam gehouden in Het Weeshuis, Weezenland 16.
Tijdens deze bijeenkomst stonden de volgende onderwerpen prominent op de agenda:
– Presentatie over het nieuwe gemaal Monnickendam door Iris van Erp, projectleider van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier;
– Plannen voor acties om de bushalte tegenover de Bolder weer te verplaatsen naar de oude locatie in de bocht;
– Overlast uitgaanspubliek rond Middendam in Monnickendam;
– Plannen voor interessant project in het kader van het gemeentelijk budget Burgerparticipatie;
– Plannen voor een ander boeiend project in het kader van het gemeentelijk budget Jeugdgemeenteraad.
Kijk voor de agenda en besluitenlijsten op vergaderingen

maandag 4 februari 2013
Naar aanleiding van de brand op 2 februari aan het Rielant in Monnickendam stelt de Stadsraad Monnickendam vragen aan de Gemeente Waterland.  Lees verder

Luister ook 6-2-2013 Radio N-H uitzending gemist nieuwsblok 17.00 uur: tijdbalk op 20 minuten.


maandag 21 januari 2013

Ruim 190 reacties op bestemmingsplan Monnickendam binnen de vesting.  Lees verder het artikel in het Noordhollands Dagblad.

maandag 21 januari 2013
Op maandag 21 januari om 20.00 uur wordt de eerstvolgende openbare vergadering van de Stadsraad Monnickendam gehouden tegenover de Posthoorn op Noordeinde 50. Het bestuur van de Stadsraad houdt voor de aanvang van de  Stadsraadsvergadering om 19.00 uur een inloopspreekuur voor de inwoners van Monnickendam.
Tijdens deze bijeenkomst staan de volgende onderwerpen prominent op de agenda:
– Voorbereiding acties om de bushalte tegenover de Bolder weer te verplaatsen naar de oude locatie in de bocht;
– Overlast uitgaanspubliek rond Middendam in Monnickendam;
– Jaarplan 2013 van de afdeling Openbare Werken van Gemeente Waterland;
– Plannen voor interessant project in het kader van het gemeentelijk budget Burgerparticipatie;
– Plannen voor een ander boeiend project in het kader van het gemeentelijk budget Jeugdgemeenteraad.