Kernraden

Met de komst van de stadsraad voor Monnickendam wordt na zoveel jaar eindelijk ook die andere belangrijke kans gepakt: Er wordt van meet af aan gewerkt aan het opbouwen van een goede en heldere afstemmingsrelatie met de andere dorps- en kernraden in Waterland. Dat overleg in goed wederzijds vertrouwen moet vanzelfsprekend gaan worden en tevens een einde maken aan allerlei wazige opinievorming over Monnickendam. Opinies die deze kern meer macht en invloed toedichten dan de andere kernen. Het is begrijpelijk dat zo wordt gedacht, en er zijn voorbeelden van aan te dragen die bij de andere kernen verkeerd zijn gevallen.
De stadsraad Monnickendam kan juist bijdragen aan het voorkomen van dit soort onderlinge fricties. Het is niet ondenkbaar dat juist het jarenlang ontbreken van een onafhankelijke, niet politieke stadsraad Monnickendam, verschillen in gemeentelijke aanpak van kernen heeft veroorzaakt.

De gemeente Waterland kent een aantal kernraden:

Dorpsraad Broek in Waterland http://www.dorpsraadbroekinwaterland.nl/
Dorpsraad Ilpendam http://www.ilpendam.com/
Dorpsgemeenschap Watergang http://www.watergang.info
Eilandraad Marken http://www.eilandraad.nl/
Polderraad Katwoude http://www.polderraad.nl/
Dorpsraad Zuiderwoude
 
Dorpsraad Uitdam  
Bewonersvereniging Overleek e.o.  

De Stadsraad is er voor Waterlanders, die woonachtig zijn binnen de grenzen van het op het kaartje hieronder voor Monnickendam afgebakende gebied.