Overlegpartijen

Met welke partijen heeft de Stadsraad te maken?

De stadsraad heeft met een groot aantal partijen te maken, waarbij nogmaals zij aangetekend dat deze geen politiek mandaat heeft, noch een extra bestuurslaag vormt.

Een aantal voorbeelden:

– de bewoners van Monnickendam
– het verenigingsleven
– de gemeente Waterland
– de gemeenteraad
– het College van Burgemeester en Wethouders
– de kerken
– de regiopers en televisie
– de scholen
– het bedrijfsleven
– de middenstand
– de horeca
– de jeugd
– de woningbouwcorporaties
– projectontwikkelaars
– de historische verenigingen
– gezondheidszorg
– welzijnsorganisaties
– het verzorgingstehuis
– het sociaal-cultureel centrum
– kinderopvang
– de andere kernraden in Waterland
– het museum
– kunstorganisaties
– de agrarische sector
– Vereniging Behoud Waterland
– IJsselmeervereniging en VBIJ
– de jachthavens
– Stichting De Kwade Zwaan
– Landschap Noord-Holland
– Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier