ANBI

Anbi

De Stichting Stadsraad Monnickendam heeft  met ingang van 1 januari 2014 een ANBI status. Dat wil zeggen dat de Belastingdienst de stichting heeft erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling en dat giften en donaties, afhankelijk van uw persoonlijke situatie aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting.

Onze inschrijving in de Kamer van Koophandel   Stichting Stadsraad Monnickendam

Onze merknaam                                                    Stadsraad Monnickendam

Ons RSIN /fiscaal nummer                                    850526486

Wat is het doel van de Stadsraad Monnickendam?
De Stadsraad Monnickendam is een democratisch in het leven geroepen raad, die de belangen van Monnickendam en haar inwoners behartigt. Zij doet dat door regelmatig overleg te voeren en relevante wensen van de inwoners te bespreken met Burgemeester en Wethouders van de gemeente Waterland en met andere overheden en instellingen. Ook kunnen acties worden gehouden om wensen met zeer brede steun van de bewoners onder de aandacht te brengen. De Stadsraad vervangt niet het gemeentelijk bestuur noch de politieke fracties. Die hebben hun eigen verantwoordelijkheden en politieke kleuren. De Stadsraad vormt een erkend en substantieel element in de overlegstructuur, waarbij zij politiek onafhankelijk is, dat wil zeggen niet gebonden aan enige politieke of lokale partij. De Stadsraad is geen politieke vertegenwoordiging en vormt geen extra bestuurslaag.

Inwoners betrekken bij beleid: Brug naar Duidelijkheid
De Stadsraad Monnickendam wil de inwoners graag betrekken bij en de inbreng geven voor het gemeentelijke beleid. Via een open houding naar elkaar en een vooraf besproken aanpak zullen we samen vorm en inhoud geven aan (delen van) plannen of beleid. Hierbij benutten wij elkaars deskundigheid en streven naar het verhogen van draagvlak voor de te nemen beslissingen die kwalitatief hoogwaardig dienen te zijn voor de Monnickendammers.
Wij geven hierdoor inhoud aan de slagzin van de Stadsraad Monnickendam:
‘Brug naar Duidelijkheid’.

Wie zitten in het bestuur van de Stichting
Robert van Duuren
Gerrit Oosting
Herman Volkers

Wat verdienen wij met ons werk
De Stichting Stadsraad Monnickendam en de Stadsraad Monnickendam draaien volledig op vrijwilligers en kennen geen salarissen, vergoedingen of bonussen.

Een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten
is te zien op de pagina Nieuws

Voor een totaal overzicht van de Stichting- en Stadsraad uitgangspunten
kijk naar de pagina Stadsraad en de sub pagina’s.

De financiële verantwoording staat in de verslagen van de Stichting Stadsraad Monnickendam